Kliniğimizde görmek istemediğimiz ama gerektiğinde yaptığımız bir tedavi

Diş Çekimi

Diş Çekimi Nedir?

Diş çekimi işlemi kemikteki soket denilen yuvasından dişin çıkarılması işlemidir. Genellikle tedavisi mümkün olmayan durumlarda diş çekimine başvurulur.

Gömülü diş çekimi nedir?

Gömülü diş çekimi işlemi genellikle 20. yaş dişlerinin problem olmasından dolayı gerçekleşmektedir. İlk insanların beslenme koşulları daha farklı olduğundan dolayı arkadaki dişlere de ihityaçları oluyordu fakat zamanla yemeklerin kolay tüketilebilir, yumuşak olmarak değişmesinden dolayı çenemiz küçülmüş ve en arkadaki 20. yaş dişlerine ihtiyaç kalmamıştır. Çenemiz küçüldükçe 20. yaş dişleri kendine yer bulmak için zorlamakta olup diğer dişler gibi çıkmamaktadırlar. Yer bulamayan 20. yaş dişleri öndeki dişi iterek baskı yapmaktadır. Bu baskı da çarpışıklığa sebebiyet vermektedir. Çok geride olmaları, etrafındaki diş etinin normal anatomik yapıda olmasını engellemekte ve kolayca iltihaplanmasını sağlamaktadır. Gömülü diş çekimi ile diş çekimi arasındaki fark nedir? Gömülü diş çekimi, genellikle 20. yaş dişinin deri altından cerahi müdahale ile alınması işlemi iken diş çekimi ise görünürde hasar görmüş ve tedavi edilemeyecek seviyede olan dişlerin çıkarılması işlemidir.

Diş çekimine neden ihtiyaç duyulur?

• İleri düzeyde çürük olan, tedavi ile kurtarılamayacak kadar madde kaybı gerçekleşen dişler.
• Travmaya uğramış, kırılmış dişler
• Kanal tedavisi ile kurtarılması amaçlanmış fakat başarısız olmuş dişler.
• Diş etini hastalıklarından dolayı sallanan dişler.
• Düşmesi gerekirken düşmeyen süt dişleri.
• Tam sürmemiş gömülü veya yarı gömülü olan dişler.
• Kiste veya tümör oluşmasına sebebiyet veren dişler.
• Aşırı konum değişikliği nedeni ile sorun yaratan dişler.
• Ortotontik tedavinin sağlanabilmesi adına çenede yer kazanmak için sorunsuz olduğu halde diş çekilmesine ihtiyaç duyulabilir.

Diş çekimi ağrılı bir işlem midir?

Diş çekimi işlemi local anestezi altında gerçekleştirilir ve bu esnada ağrı hissetmezsiniz fakat tedavi sonrasında az da olsa ağrılarınız olabilir. Oluşan ağrılar ise ağrı kesiciler ile kontrol edilebilecek düzeydedir.